Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 179/SXD-QLHĐXD năm 2014 dừng thực hiện Thông báo 31/TB-SXD về kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động của các tổ chức tư vấn xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình ban hành

Số hiệu: 179/SXD-QLHĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Lê Hồng Tâm
Ngày ban hành: 24/02/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 179/SXD-QLHĐXD
V/v dừng thực hiện Thông báo số 31/TB-SXD ngày 08/01/2013 của Sở Xây dựng.

Quảng Bình, ngày 24 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về xây dựng trên địa bàn tỉnh, ngày 08/01/2013 Sở Xây dựng đã ban hành Thông báo số 31/TB-SXD về kết quả kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động của các tổ chức tư vấn xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tuy nhiên hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 về Quản lý chất lượng công trình xây dựng, theo đó việc đăng ký và công bố thông tin năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải được thực hiện theo Nghị định này. Vậy Sở Xây dựng thông báo dừng thực hiện Thông báo số 31/TB-SXD ngày 08/01/2013 của Sở Xây dựng.

Việc đăng ký và công bố thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng theo quy định tại Nghị định số 15/2013/NĐ-CP sẽ được Sở Xây dựng thông báo cho các đơn vị sau khi có hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện các công việc trong hoạt động xây dựng, các chủ đầu tư căn cứ theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP để thực hiện.

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh biết, tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở Xây dựng QB;
- Lưu VT, QLHĐXD.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Lê Hồng Tâm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 179/SXD-QLHĐXD ngày 24/02/2014 dừng thực hiện Thông báo 31/TB-SXD về kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động của các tổ chức tư vấn xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.585

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.254.246
server251