Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 179/BXD- KTXD về hướng dẫn tính hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 179/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 12/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 179/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán XD công trình.

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty điện Gia Lai

Trả lời Văn bản số 425/2008/VB-CTĐ ngày    /9/2008 của Công ty điện Gia Lai về hướng dẫn tính hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Để thực hiện mức lương tối thiểu chung theo quy định của Nhà nước, Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo từng thời điểm; Vì vậy, khi áp dụng đơn giá xây dựng cơ bản địa phương tính theo mức lương tối thiểu từ 144.000 đồng tháng lên mức lương tối thiểu 540.000 đồng/tháng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 và Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng.

Căn cứ ý kiến trên, Công ty điện Gia Lai trong quá trình thực hiện còn vướng mắc, báo cáo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai để được hướng dẫn thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đỗ Thái Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 179/BXD- KTXD về hướng dẫn tính hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.666
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.58.177