Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 177/BXD-HĐXD về việc điều chỉnh thiết kế phần tầng hầm các chung cư Lô V, W, X tại Khu dân cư Him Lam do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 177/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Vĩnh Thắng
Ngày ban hành: 21/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 177/BXD-HĐXD
V/v: Điều chỉnh thiết kế phần tầng hầm các chung cư Lô V, W, X tại Khu dân cư Him Lam.

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại Him Lam.

Công ty TNHH Thương mại Him Lam có văn bản số 149/TT-2008 ngày 23/4/2008 đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế điều chỉnh phần tầng hầm các chung cư Lô V, W, X tại Khu dân cư Him Lam, quận 7, TP Hồ Chí Minh, do Công ty là chủ đầu tư.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Các chung cư Lô V, W, X tại Khu dân cư Him Lam, quận 7, TP Hồ Chí Minh, là các công trình đã được thẩm định thiết kế cơ sở tại văn bản số 2586/BXD-KSTK ngày 06/12/2007 của Bộ Xây dựng. Tại thời điểm lập thiết kế cơ sở, do chưa có đầy đủ kết quả khảo sát địa chất công trình tại vị trí xây dựng nên sau khi bổ sung kết quả khảo sát địa chất công trình tại vị trí xây dựng chủ đầu tư đã điều chỉnh thiết kế phần tầng hầm các chung cư từ 2 tầng hầm thành 3 tầng hầm. Theo giải trình của chủ đầu tư tại văn bản số 149/TT-2008 ngày 23/4/2008, các tầng hầm vẫn sử dụng tường vây bê tông cốt thép và phần móng vẫn sử dụng cọc khoan nhồi như trong thiết kế cơ sở đã được thẩm định; vị trí các tầng hầm không thay đổi và nằm trong phạm vi các lô đất được định vị theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được Chủ tịch UBND quận 7 phê duyệt tại Quyết định số 55/QĐ-UBND ngày 01/8/2007.

Do nội dung điều chỉnh thiết kế phần tầng hầm như trên không trái với quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, không làm thay đổi giải pháp thiết kế phần móng và tầng hầm trong thiết kế cơ sở đã được thẩm định, nên căn cứ Điều 17 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng thì việc điều chỉnh thiết kế do chủ đầu tư quyết định và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế theo đúng quy định, đảm bảo an toàn công trình.

Ngoài nội dung điều chỉnh trên, những nội dung khác trong thiết kế cơ sở vẫn thực hiện theo văn bản số 2586/BXD-KSTK ngày 06/12/2007 của Bộ Xây dựng./.

 


Nơi nhận :
- Như trên
- TT Nguyễn Văn Liên (để b/c)
- Sở XD TP HCM
- Sở QHKT TP HCM
- UBND quận 7
- Lưu: VP, HĐXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XD
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Vĩnh Thắng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 177/BXD-HĐXD về việc điều chỉnh thiết kế phần tầng hầm các chung cư Lô V, W, X tại Khu dân cư Him Lam do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.206
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.245.237