Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1759/SXD-HĐ năm 2014 đính chính hệ số nhân công trong văn bản 1715/SXD-HĐ do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

Số hiệu: 1759/SXD-HĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 22/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH LONG AN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1759/SXD-HĐ
V/v đính chính hệ số nhân công trong văn bản số 1715/SXD-HĐ ngày 17/7/2014

Long An, ngày 22 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện - thị, TP Tân An;
- Ban QLDAXD các huyện - thị, TP Tân An.

 

Ngày 17/7/2014, Sở Xây dựng đã ban hành văn bản số 1715/SXD-HĐ về việc hướng dẫn lập và điều chỉnh dự toán xây dựng theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.

Tuy nhiên, quá trình ban hành văn bản có sai sót do lỗi đánh máy. Sở Xây dựng xin đính chính hệ số nhân công nơi phụ cấp khu vực = 0,3 quy định tại điểm a-khoản 2 - Phần I của văn bản số 1715/SXD-HĐ như sau:

* Nội dung đính chính:

- Tại điểm a-khoản 2 - Phần I theo văn bản số 1715/SXD-HĐ:

+ Nơi phụ cấp khu vực = 0,30: Hệ số là: 4,662

- Điều chỉnh lại điểm a-khoản 2 - Phần I:

+ Nơi phụ cấp khu vực = 0,30: Hệ số là: 4,622

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Phòng, Ban, đơn vị thuộc Sở;
- Lưu: VT, HĐ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1759/SXD-HĐ năm 2014 đính chính hệ số nhân công trong văn bản 1715/SXD-HĐ do Sở Xây dựng tỉnh Long An ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.896

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227