Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1751/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 25/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1751/BXD-VLXD
V/v : Quy hoạch thăm dò đá granít tại núi Hòn Chuông, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3756/UBND ngày 18/6/2008 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Khánh Hoà về việc thăm dò đá granít làm đá ốp lát tại núi Hòn Chuông, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà của Công ty TNHH Granít Đại Thành. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 20 và Điều 21 của Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản thì khu vực xin thăm dò phải được xác định có hay không nằm trong khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại điểm 1 và điểm 2 của văn bản số 4759/VPCP-CN ngày 24/8/2007 thì UBND tỉnh có trách nhiệm xác định khu vực xin thăm dò có liên quan đến khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản. Vì vậy, theo đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hoà tại công văn nêu trên chưa xác định khu vực xin thăm dò có liên quan đến khu vực cấm và tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, nên Bộ Xây dựng chưa có cơ sở để trả lời tỉnh về quy hoạch thăm dò đá granít làm ốp lát tại núi Hòn Chuông, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời UBND tỉnh Khánh Hoà về quy hoạch thăm dò đá granít làm ốp lát tại núi Hòn Chuông, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục ĐC và KSản(Bộ TNMT):
- Lưu VP, VLXD, 5;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1751/BXD-VLXD ngày 25/08/2008 về việc quy hoạch thăm dò đá granít tại núi Hòn Chuông, xã Suối Tiên, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.707

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.24.113