Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 174/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thanh toán hợp đồng của Dự án xây dựng đường 5 kéo dài do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 174/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 09/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 174/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thanh toán hợp đồng của Dự án xây dựng đường 5 kéo dài.

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn

Bộ Xây dựng nhận văn bản số 401/CV-BQLDA ngày 12/8/2008 của Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn - UBND thành phố Hà Nội về một số nội dung vướng mắc thanh toán hợp đồng của Dự án xây dựng đường 5 kéo dài. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc thay đổi tiến độ thi công như Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn đã nêu tại văn bản số 401/CV-BQLDA nếu do nguyên nhân khách quan và được chủ đầu tư chấp thuận, không ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án thì được điều chỉnh giá theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng và văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng.

Việc điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng ở thời điểm thi công thực tế mà bị  chậm tiến độ do lỗi của nhà thầu, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và sẽ có hướng dẫn cụ thể sau khi Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo.

2. Khi điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá vật liệu xây dựng, chủ đầu tư căn cứ vào nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ thiết kế, giá và cấp phối bê tông xi măng, bê tông nhựa phù hợp với giá trong hợp đồng để tiến hành điều chỉnh giá. Trường hợp giá hợp đồng là giá đầy đủ (lump sum) thì căn cứ vào định mức, đơn giá của Nhà nước ban hành hoặc công bố, hoặc định mức, đơn giá của công trình tương tự làm cơ sở xác định khối lượng vật liệu theo cấp phối bê tông xi măng, bê tông nhựa để thực hiện điều chỉnh giá vật liệu xây dựng.

3. Khối lượng làm căn cứ điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng theo qui định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD là khối lượng thực tế thi công được nghiệm thu theo hợp đồng xây dựng. Việc xác định khối lượng vật liệu để điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo hướng dẫn tại mục 2 nêu trên.

Theo qui định tại khoản 2 Điều 22 của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình " Khi khối lượng phát sinh lớn hơn 20% khối lượng công việc tương ứng mà nhà thầu phải thực hiện theo hợp đồng" là khi khối lượng phát sinh thay đổi (tăng hoặc giảm) lớn hơn 20% khối lượng công việc, như cách hiểu tại văn bản số 401/CV-BQLDA là đúng.

Ban quản lý dự án Hạ tầng Tả Ngạn căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 174/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thanh toán hợp đồng của Dự án xây dựng đường 5 kéo dài do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.410
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41