Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1730/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 11/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1730/BXD-KTXD
V/v: Xử lý vướng mắc trong quá trình quyết toán Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2010

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 5581/VPCP-KTN ngày 10/8/2010 của Văn phòng Chính phủ về chi phí tư vấn thiết kế gói thầu EPC 5A, 5B và chi phí hỗ trợ nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến về điểm 3, điểm 4 của văn bản nêu trên như sau:

1. Về chi phí hỗ trợ nhà thầu phụ Việt Nam thi công gói thầu EPC 1+4 và 2+3 dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất: Bộ Xây dựng đã có hướng dẫn tại Thông báo số 324/TB-BXD ngày 21/10/2008; văn bản số 234/BXD-KTXD ngày 22/10/2008; văn bản số 90/BXD-KTXD ngày 18/1/2010. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng tại các văn bản nêu trên, căn cứ vào kết quả thẩm tra của đơn vị tư vấn (Viện Xây dựng công trình biển), đề xuất của các nhà thầu, ý kiến của Ban quản lý dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất để xem xét quyết định mức hỗ trợ nhà thầu phụ Việt Nam thi công gói thầu EPC 1+4 và 2+3 dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

2. Về chi phí tư vấn thiết kế gói thầu EPC 5A, 5B: Bộ Xây dựng đã hướng dẫn xác định chi phí tư vấn thiết kế tại các văn bản số 525/BXD-KTXD ngày 31/3/2009; văn bản số 459/BXD-KTXD ngày 23/3/2010; văn bản số 1169/BXD-KTXD ngày 24/6/2010. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam căn cứ vào ý kiến tại các văn bản nêu trên của Bộ Xây dựng và văn bản số 5581/VPCP-KTN để chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện.

Đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên của Bộ Xây dựng và ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan để tổ chức thực hiện thanh toán, quyết toán đứt điểm dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Văn phòng Chính phủ;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1730/BXD-KTXD ngày 11/09/2010 xử lý vướng mắc trong quá trình quyết toán Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.607

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!