Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1720/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1720/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 30/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1720/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Ban QLDA bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 256/BQLDABT ngày 27/6/2014 của Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái đề nghị hướng dẫn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc tổ chức thẩm định, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình:

Tại Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định số 15/2013/NĐ-CP) quy định Chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công đối với công trình thực hiện thiết kế 1 bước. Trong quá trình thẩm định thiết kế, khi cần thiết Chủ đầu tư thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực thực hiện thẩm tra thiết kế đối với các phần việc mà mình thực hiện.

Tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 13/2013/TT-BXD ngày 15/8/2013 của Bộ Xây dựng về quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình (Thông tư số 13/2013/TT-BXD) quy định: “Đối với các công trình sửa chữa, cải tạo nếu phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng và có các nội dung thay đổi nêu tại Khoản 1 của Điều này thì phải thực hiện thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế theo quy định của Thông tư này.”.

2. Về đơn vị tổ chức thẩm tra thiết kế:

Theo nội dung báo cáo tại mục 2 công văn số 256/BQLDABT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam là đơn vị phê duyệt Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, Hồ sơ Dự án đầu tư xây dựng công trình (công trình sửa chữa vừa, sửa chữa lớn cấp II, cấp III thuộc các loại cầu, đường bộ). Nếu các công trình nêu tại mục 2 của công văn số 256/BQLDABT thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 13/2013/TT-BXD thì thực hiện như sau:

- Trường hợp các công trình nêu trên do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quyết định đầu tư theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải thì thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 13/2013/TT-BXD.

- Trường hợp Tổng cục Đường bộ Việt Nam là cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với các công trình nêu trên thì thực hiện theo quy định tại Điểm b Khoản 7 Điều 5 Thông tư số 13/2013/TT-BXD.

3. Về việc kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng:

Khoản 1 Điều 32 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP quy định: “Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ đầu tư đối với các công trình, hạng mục công trình quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định này”. Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng được quy định cụ thể tại Điều 25 Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Thông tư số 10/2013/TT-BXD).

Việc phối hợp kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng được quy định tại Khoản 7 Điều 25 Thông tư số 10/2013/TT-BXD. Theo đó, cơ quan chuyên môn về xây dựng của Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm mời cơ quan chuyên môn của Bộ Xây dựng tham gia kiểm tra lần cuối công tác nghiệm thu các công trình quy định tại Khoản 3 Điều 25 Thông tư số 10/2013/TT-BXD. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm mời Sở Xây dựng tham gia kiểm tra lần cuối công tác nghiệm thu các công trình quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều 25 Thông tư số 10/2013/TT-BXD.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý dự án bảo trì đường bộ - Sở Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái nghiên cứu và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Cao Lại Quang;
- Lưu: VT, GĐ, HĐXD (LQT-06).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1720/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.867

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89