Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 172/BXD-KTXD về việc thực hiện Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 172/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 08/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 172/BXD-KTXD
V/v:Thực hiện Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD

Hà Nội, ngày 8 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Nhiệt điện 3

Trả lời Văn bản số 1028/CV-ANĐ3-KTTC ngày 19/8/2008 của Ban quản lý dự án Nhiệt điện 3 thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề nghị hướng dẫn thực hiện Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ngày 03/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Định mức chi phí quy hoạch xây dựng (Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo Bảng 4 Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD: khi áp dụng hệ số điều chỉnh tương ứng K= 0,7; K = 0,55 thì hệ số này đã bao gồm chi phí đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường là 10% và chi phí thiết kế đô thị là 28%;

2. Đối với công tác đánh giá tác động môi trường chiến lược nếu khác với nội dung đánh giá mức độ ảnh hưởng đến môi trường của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị nêu trên thì chi phí cho công việc này được xác định bằng cách lập dự toán chi phí theo yêu cầu nội dung công việc quy hoạch để trình Người có thẩm quyền phê duyệt; Quá trình thực hiện có vướng mắc thì xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn thực hiện công tác này;

Về Định mức chi phí quy hoạch xây dựng, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu để sửa đổi Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD ; Việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng.

Căn cứ ý kiến trên, Ban quản lý dự án Nhiệt điện 3 tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ KTXD, M5

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 172/BXD-KTXD về việc thực hiện Quyết định số 06/2005/QĐ-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.749
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.203.233