Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 171/BXD-TCCB về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 207/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 171/BXD-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Ngô Minh Mẫn
Ngày ban hành: 05/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 171/BXD-TCCB
V/v: Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 207/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ XD

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ

Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ; ngày 20/02/2008, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 207/QĐ-BXD Quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện.

Để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình và kết quả đã triển khai thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP , Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ báo cáo việc ban hành văn bản quy định cụ thể danh mục các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực, ngành, nghề quy định tại Điều 6, Quyết định số 207/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và kết quả đã triển khai thực hiện.

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng (Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 15/6/2009 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- TT Cao Lại Quang (để b/c);
- Lưu VP, Vụ TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Ngô Minh Mẫn

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 171/BXD-TCCB về việc báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 207/QĐ-BXD ngày 20/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.533
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104