Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1706/BXD-KHTC về việc kiềm chế lạm phát, bình ổn giá do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1706/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 21/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHIà VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1706/BXD-KHTC
V/v kiềm chế lạm phát, bình ổn giá

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Các Tổng công ty và Công ty thuộc Bộ

Thực hiện Công điện số 1245/CĐ-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc hạn chế tăng giá tiêu dùng, thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội đã được Chính phủ đề ra trong năm 2008. Bộ Xây dựng yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các Tổng công ty, các công ty thuộc Bộ thực hiện các công việc sau:

- Tập trung đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh để tạo thêm nguồn hàng cung cấp cho tiêu dùng trong nước, đồng thời gương mẫu tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý giá cả, thị trường. Tích cực hỗ trợ các đơn vị trực thuộc tham gia vào việc bình ổn giá cả, thị trường theo chỉ đạo của Chính phủ.

- Chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp hạn chế tăng giá hàng hoá như: tiết giảm chi phí, chấp nhận giảm lãi để chia sẻ khó khăn với Nhà nước trong việc thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát; trường hợp tăng giá hàng hoá, phải có giải trình và được sự chấp thuận của Bộ Xây dựng và Bộ quản lý chức năng có liên quan về căn cứ và lộ trình tăng giá đối với những mặt hàng thuộc danh mục bình ổn giá theo quy định của pháp luật.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Bộ trưởng (để báo cáo)
- TT Nguyễn Trần Nam (để báo cáo)
- Lưu VP, Vụ KHTC

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1706/BXD-KHTC về việc kiềm chế lạm phát, bình ổn giá do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.144

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.239.102