Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 170/BXD-HĐXD đề án xây dựng Cung hữu nghị thanh niên Lào- Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 170/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 28/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 170/BXD-HĐXD
V/v đề án xây dựng Cung hữu nghị thanh niên Lào- Việt Nam.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 15/TWĐTN ngày 06/01/2010 của Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho Đề án xây dựng Cung hữu nghị thanh niên Lào – Việt Nam bằng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Chủ trương xây dựng Cung hữu nghị thanh niên Lào – Việt Nam tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào đã được Ban Bí thư có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 5783-CV/VPTW ngày 19/9/2008 của Văn phòng Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Việt Nam. Đề án đã được Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng Lào thống nhất trong chương trình thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2008 – 2009.

Bộ Xây dựng nhất trí chủ trương đầu tư xây dựng “Cung hữu nghị thanh niên Lào – Việt Nam” tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào bằng vốn hỗ trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam.

2. Đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét, bổ sung dự án “Cung hữu nghị thanh niên Lào – Việt Nam” tại Thủ đô Viêng Chăn, Lào vào danh mục các dự án sử dụng vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào theo từng giai đoạn (giai đoạn 2010 – 2015).

3. Việc tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư cần căn cứ vào chi phí cho việc thực hiện dự án tại nước Lào, các chi phí và các yếu tố dự phòng theo quy định của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Sau khi Đề án được phê duyệt, đề nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lập dự án đầu tư, thẩm định và phê duyệt theo quy định.

4. Sau khi chủ trương đầu tư dự án Cung hữu nghị thanh niên Lào – Việt Nam được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thông qua, đề nghị Ban chấp hành trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh căn cứ các quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Thoả thuận về quy chế tài chính và quản lý dự án sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của chính phủ nước CHXHCN Việt Nam dành cho Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào ký ngày 15/01/2002 để thực hiện các bước đầu tư xây đúng quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban chấp hành trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh bổ sung, hoàn thiện đề án trước khi trình Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT-3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 170/BXD-HĐXD đề án xây dựng Cung hữu nghị thanh niên Lào- Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.189
DMCA.com Protection Status

IP: 54.210.61.41