Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 17/BXD-KTQH về việc góp ý đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 17/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành: 20/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 17/BXD-KTQH
V/v: Góp ý đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài Chính;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

 

Thực hiện Quyết định số 120/2007/QĐ-TTg ngày 26/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh”; Căn cứ Quyết định số 220/QĐ-TTg ngày 18/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; Ngày 18/3/2009, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Tờ trình số 798/TTr-UBND đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì, thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh trình Thủ tướng Chính phủ.

Để có căn cứ thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng xin gửi tới các Bộ, ngành Thuyết minh đồ án nói trên; và đề nghị Quý cơ quan có ý kiến góp ý bằng văn bản theo những lĩnh vực do cơ quan mình quản lý.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Xây dựng (37- Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng – Tp. Hà Nội) trước ngày 05/5/2009.

Rất mong sớm nhận được ý kiến đóng góp của Quý cơ quan.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VP, Vụ KTQH.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KIẾN TRÚC QUY HOẠCH XÂY DỰNG
Phan Thị Mỹ Linh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 17/BXD-KTQH về việc góp ý đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.260
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68