Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1695/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn cấp CCHN hoạt động xây dựng

Số hiệu: 1695/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 22/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1695/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn cấp CCHN hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Tỉnh Trà Vinh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 358/SXD ngày 02/8/2006 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh đề nghị hướng dẫn việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 87, Điều 88 của Luật Xây dựng thì mọi công trình trong quá trình thi công xây dựng phải thực hiện chế độ giám sát. Việc giám sát thi công xây dựng công trình nhằm để theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường, công tác giám sát phải được thực hiện thường xuyên, liên tục trong quá trình thi công xây dựng. Người thực hiện việc giám sát thi công xây dựng công trình phải có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình phù hợp với công việc, loại, cấp công trình.

Đồng thời tại khoản 3 Điều 2 của Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định cá nhân là cán bộ công chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước không được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát. Như vậy, theo các quy định hiện hành các cá nhân là cán bộ công chức dù công tác tại cơ quan nào cũng không được cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình.

2. Theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng thì chỉ những người chủ nhiệm, chủ trì thiết kế mới yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề mà không quy định người chưa có chứng chỉ hành nghề không được tham gia thiết kế. Đồng thời tại khoản 3 Điều 2 của Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định cá nhân là cán bộ công chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước không được cấp chứng chỉ hành nghề. Như vậy, theo các quy định nêu trên thì các cá nhân đang công tác tại lực lượng vũ trang, Kho bạc, Ngân hàng…nếu là cán bộ công chức thì sẽ không được cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng. Tuy nhiên nếu những cá nhân này có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm về thiết kế thì vẫn có thể tham gia thiết kế các công việc phù hợp với chuyên môn của mình.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh nghiên cứu triển khai thực hiện.


Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP,XÂY LắP 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn  Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1695/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn cấp CCHN hoạt động xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.230
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.76.216