Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 169/SXD-KT&VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Trịnh Quang Hưng
Ngày ban hành: 02/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/SXD-KT&VLXD
V/v: Thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói bằng công nghệ lò th công, lò vòng, lò VSBK trên địa bàn tỉnh.

Bắc Giang, ngày 02 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố Bắc Giang

Thực hiện Quyết định số 554/QĐ-UBND ngày 04/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp VLXD tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 189/2012/QĐ-UBND ngày 26/6/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và cấp phép sản xuất gạch, ngói nung thủ công áp dụng công nghệ xử lý khí thải trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015; Kế hoạch s 2155/KH-UBND ngày 19/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 11/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấp thuận danh mục các cơ sở sản xuất gạch nung bằng công nghệ lò vòng và lò VSBK được đầu tư xây dựng và tồn tại theo Kế hoạch số 2155/KH-UBND ngày 19/9/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh, đến hết năm 2015, trên địa bàn các huyện, thành ph có một số cơ sở sản xuất gạch, ngói nung bằng công nghệ lò thủ công, lò vòng, lò VSBK phải thực hiện chấm dứt hoạt động sản xuất. Để đảm bảo thực hiện tốt lộ trình đã đề ra, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành ph thực hiện nội dung sau:

- Rà soát các cơ sở sản xuất (CSSX) gạch, ngói nung bng công nghệ lò thủ công, lò vòng, lò VSBK thuộc đối tượng phải chấm dứt hoạt động sản xuất trước ngày 31/12/2015 theo quy định tại các văn bản nêu trên và các văn bản liên quan. Đồng thời, có trách nhiệm thông báo cho các CSSX nm bắt được lộ trình phải chấm dứt hoạt động sản xuất gạch ngói nung để các chủ đầu tư có kế hoạch sản xuất phù hợp với thời gian quy định và định hướng chuyển đi nghề nghiệp kịp thời.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện tốt lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói nung bng công nghệ lò thủ công, lò vòng và lò VSBK theo Kế hoạch s 2155/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh. Kết quả báo cáo Sở Xây dựng trước ngày 15/4/2015.

Đ nghị UBND các huyện, thành ph quan tâm thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
UBND tnh (b/c);
-
Các s: KH&ĐT, TC, TN&MT, KH&CN, CT;
-
Lưu: VT, KT&VLXD, LĐ Sở.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trịnh Quang Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 169/SXD-KT&VLXD ngày 02/03/2015 về lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói bằng công nghệ lò thủ công, lò vòng, lò VSBK trên địa bàn tỉnh do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.070

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74