Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 169/BXD-KTXD về việc mức chi phí bữa ăn giữa ca các công trình xây dựng thuỷ điện do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 169/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 04/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 169/BXD-KTXD
V/v: Mức chi phí bữa ăn giữa ca các công trình xây dựng thuỷ điện.

Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Tổng Công ty Xây dựng & Phát triển hạ tầng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 704 TCT/KTKH ngày 19/8/2008 của Tổng Công ty Xây dựng & Phát triển hạ tầng về mức chi phí bữa ăn giữa ca các công trình xây dựng thuỷ điện; Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 28/4/2008 Bộ Xây dựng đã có văn bản số 776/BXD - KTXD ngày 28/4/2008 gửi Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội với nội dung : "Để đảm bảo chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động tại các công trường xây dựng Nhà máy thuỷ điện, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội cùng với các cơ quan có liên quan xem xét điều chỉnh tăng thêm mức chi phí bữa ăn giữa ca các công trình xây dựng thuỷ điện từ 5000đồng/người/ngày lên 20.000đồng/người/ngày".

Ngày 22/7/2008 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Thông tư số 12/2008/TT - BLĐTBXH hướng dẫn bổ sung về việc thực hiện chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thuỷ điện đã hướng dẫn: Mức ăn giữa ca là 5000đồng/ người/ngày công định mức (không bao gồm thuế VAT); Do vậy, chế độ ăn giữa ca đối với công nhân, nhân viên, viên chức xây dựng các công trình thuỷ điện thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư số 12/2008/TT - BLĐTBXH.

Căn cứ nội dung trên, Tổng Công ty Xây dựng & Phát triển hạ tầng tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTXD, TH.a8.

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 169/BXD-KTXD về việc mức chi phí bữa ăn giữa ca các công trình xây dựng thuỷ điện do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.344

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75