Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 169/BXD-HĐXD năm 2018 trả lời kiến nghị về sử dụng tài khoản thanh toán của nhà thầu nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 169/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Quang Nhu
Ngày ban hành: 12/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 169/BXD-HĐXD
V/v trả lời kiến nghị của Công ty Luật TNHH Hành trình Hướng Bắc

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhn được văn bản số 9150/VPCP-ĐMDN ngày 21/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc giải đáp câu hỏi của Công ty Luật TNHH Hành trình Hướng Bắc có hỏi việc sử dụng tài khoản thanh toán của nhà thầu nước ngoài theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Điều 74 Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ được thay thế bởi nội dung tài Khoản 22 Điều 1 Nghị định 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ. Do đó, Công ty Luật TNHH Hành Trình Hướng Bắc cần cập nhật nắm bắt những thay đổi của quy định pháp luật.

Luật Xây dựng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn chỉ quy định về cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài khi hoạt động xây dựng tại Việt Nam. Việc chuyển tiền nội bộ giữa các tài khoản dự án mà nhà thầu nước ngoài tham gia, nội dung về đăng ký và nộp thuế, chế độ kế toán, mở tài khoản, thanh toán thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính; Liên quan đến câu hỏi về đăng ký kinh doanh nhà thầu nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chính phủ hướng dẫn Công ty Luật TNHH Hành Trình Hướng Bắc nghiên cứu, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Luật TNHH Hành Trình Hướng Bắc;
- Lưu: VT, QLKT(NTL-04).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Hoàng Quang Nhu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 169/BXD-HĐXD năm 2018 trả lời kiến nghị về sử dụng tài khoản thanh toán của nhà thầu nước ngoài do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


346

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74