Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1667/BXD-QLN về việc đề nghị báo cáo nhu cầu về nhà ở của công nhân các khu công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1667/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 20/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1667/BXD-QLN
V/v: Đề nghị báo cáo nhu cầu về nhà ở của công nhân các KCN

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Triển khai thực hiện Luật Nhà ở và chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải tại văn bản số 123/TB-VPCP ngày 19 tháng 5 năm 2008, Bộ Xây dựng đang khẩn trương xây dựng Đề án phát triển nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp để báo cáo Chính phủ trong quý III năm 2008; để có số liệu nhằm đề ra các giải pháp hỗ trợ các địa phương đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân bám sát điều kiện và nhu cầu thực tế, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp, báo cáo về nhu cầu nhà ở công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn, cụ thể như sau:

- Hiện trạng, dự báo tổng số công nhân làm việc tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, các cụm công nghiệp có diện tích trên 50ha theo các năm 2007, 2015 và 2020;

- Hiện trạng, dự báo số công nhân có nhu cầu về nhà ở (số công nhân ngoại tỉnh) các năm 2007, 2015 và 2020;

- Hiện trạng, dự báo khả năng đáp ứng nhu cầu nhà ở cho số công nhân phân theo hai loại gồm nhà ở tập trung do địa phương, các doanh nghiệp đầu tư xây dựng và nhà ở riêng lẻ do các hộ dân xây dựng các năm 2007, 2015 và 2020;

- Hiện trạng, dự báo về quỹ đất để đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân các năm 2007, 2015 và 2020 (diện tích đất đã được quy hoạch hoặc dự kiến quy hoạch để xây dựng nhà ở công nhân).

- Các kiến nghị về việc đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân các KCN trên địa bàn.

Các nội dung báo cáo nêu trên và biểu mẫu kèm theo đề nghị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 20 tháng 8 năm 2008 để kịp tổng hợp và hoàn thiện Đề án báo cáo Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
Như trên ;
Lưu VP; QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần NamUBND TỈNH/THÀNH PHỐ...............................................

BIỂU MẪU BÁO CÁO NHU CẦU NHÀ Ở CÔNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN

(Kèm theo công văn số  1667/BXD-QLN ngày 20 /08/2008 của Bộ Xây dựng)

Stt

Tên KCN hoặc cụm CN

Quy mô QH

Hiện trạng năm 2007

Dự kiến năm 2015

Dự kiến năm 2020

Diện tích đất

(ha)

Tổng số CN

(người)

Tổng số CN

(người)

Số CN có nhu cầu thuê nhà

(người)

Khả năng đáp ứng nhà ở cho CN

Quỹ đất QH xây dựng nhà ở CN

(ha)

Tổng số CN

(người)

Số CN có nhu cầu thuê nhà

(người)

Khả năng đáp ứng nhà ở cho CN

Quỹ đất QH xây dựng nhà ở CN

(ha)

Tổng số CN

(người)

Số CN có nhu cầu thuê nhà

(người)

Khả năng đáp ứng nhà ở cho CN

Quỹ đất QH xây dựng nhà ở CN

(ha)

Nhà ở tập trung do Đp, DN xây dựng

(%)

Nhà ở riêng lẻ do các hộ dân xây dựng

(%)

Nhà ở tập trung do Đp, DN xây dựng

(%)

Nhà ở riêng lẻ do các hộ dân xây dựng

(%)

Nhà ở tập trung do Đp, DN xây dựng

(%)

Nhà ở riêng lẻ do các hộ dân xây dựng

(%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người lập báo cáo

(Ký, ghi rõ họ tên)

.........., Ngày     tháng    năm

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1667/BXD-QLN về việc đề nghị báo cáo nhu cầu về nhà ở của công nhân các khu công nghiệp do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.135

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155