Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 166/BXD-QLN báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 166/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 29/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 166/BXD-QLN
V/v báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Sau 4 năm triển khai thực hiện, hầu hết các địa phương trong cả nước đã hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Để có cơ sở xác định chính xác số vốn hỗ trợ của các địa phương theo quy định phục vụ công tác quyết toán, đồng thời xác định số vốn Ngân sách trung ương còn thiếu của các địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ bố trí bổ sung, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

1. Báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn, gồm: số hộ đã hoàn thành và số hộ đã khởi công năm 2012 nhưng đang xây dựng dở dang. (Báo cáo theo phụ lục số 1 kèm theo).

2. Báo cáo kết quả huy động và giải ngân các nguồn vốn hỗ trợ. (Báo cáo theo phụ lục số 2 kèm theo).

3. Xác định số vốn Ngân sách trung ương cần thiết để hỗ trợ cho số hộ đã hoàn thành và số hộ đã khởi công năm 2012 nhưng đang xây dựng dở dang. (Báo cáo theo phụ lục số 3 kèm theo).

Do yêu cầu cần tổng hợp gấp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 01/3/2013.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Sở XD các tỉnh, thành phố;
- Lưu VT, QLN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 166/BXD-QLN báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.384
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.225.78