Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 166/BXD-KTXD về bù giá vật liệu xây dựng cho hợp đồng BT do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 166/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 20/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 166/BXD-KTXD
V/v: bù giá vật liệu xây dựng cho hợp đồng BT.

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6346/SXD-QKTXD ngày 22/8/2011 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn bù giá vật liệu xây dựng cho hợp đồng BT. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực.

Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (viết tắt là Hợp đồng BT) là hợp đồng được ký giữa Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và Nhà đầu tư để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng; sau khi xây dựng xong, Nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho Nhà nước Việt Nam; Chính phủ tạo điều kiện cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án khác để thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận hoặc thanh toán cho Nhà đầu tư theo thoả thuận trong Hợp đồng BT. Như vậy, Hợp đồng BT là một trong các dạng hợp đồng dự án, không phải là hợp đồng xây dựng. Vì vậy, hợp đồng BT không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

Việc vận dụng Thông tư số 09/2008/TT-BXD cho hợp đồng BT các đường dẫn kết nối vào cầu Phú Mỹ phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Do đó, Bộ Xây dựng đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh xin phép Thủ tướng Chính phủ trước khi thực hiện.

Cụ thể đối với các vấn đề Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nêu tại văn bản số 6346/SXD-QKTXD như sau:

1. Về nguồn vốn đầu tư cho dự án các đường dẫn vào cầu Phú Mỹ như nêu trong văn bản là nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

2. Đối tượng được hưởng bù giá vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD là nhà thầu thi công xây dựng.

3. Hợp đồng EPC trọn gói được được ký kết, có hiệu lực trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 09/2008/TT-BXD và thuộc các dự án đầu tư xây dựng công trình được bù giá vật liệu là đối tượng điều chỉnh của Thông tư này. Khi đó, việc bù giá vật liệu thực hiện theo hướng dẫn cụ thể trong Thông tư; đối với các hợp đồng EPC trọn gói mà không thuộc đối tượng điều chỉnh Thông tư số 09/2008/TT-BXD thì việc điều chỉnh giá thực hiện theo các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết.

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 166/BXD-KTXD về bù giá vật liệu xây dựng cho hợp đồng BT do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.841
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15