Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 166/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/CP do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 166/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 166/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1836/SKH-ĐT-TĐ ngày 23/10/2009 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp xin ý kiến về việc thực hiện Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ và Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/2009/NĐ-CP. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định hiện hành, trước khi phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (hay dự án) người quyết định đầu tư phải tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Hồ sơ Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật bao gồm phần thuyết minh và thiết kế bản vẽ thi công. Như vậy, khi thẩm định Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật phải thẩm định cả thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, mặc dù thiết kế bản vẽ thi công đã được chủ đầu tư thẩm định. Cơ quan, đơn vị được người quyết định đầu tư giao nhiệm vụ là đầu mối phải tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật để trình người quyết định đầu tư phê duyệt theo quy định.

Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đã được người quyết định đầu tư phê duyệt có nghĩa là thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt, chủ đầu tư không cần phải thẩm định phê duyệt lại thiết kế bản vẽ thi công, dự toán.

2. Theo quy định tại khoản 18 Điều 3 của Luật Xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình là dự án đầu tư xây dựng công trình rút gọn trong đó chỉ đặt ra các yêu cầu cơ bản theo quy định. Do đó, nếu dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc Báo cáo – kinh tế kỹ thuật) thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của chủ tịch UBND cấp tỉnh thì Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Tuy nhiên, tuỳ thuộc quy mô, tính chất của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ( thậm chí cả dự án đầu tư xây dựng công trình) do mình quyết định đầu tư, chủ tịch UBND cấp tỉnh có quyền giao cho các Sở chuyên ngành tổ chức thẩm định.

3. Để đơn giản thủ tục hành chính, theo quy định của Nghị định 12/2009/NĐ-CP và Thông tư số 03/2009/TT-BXD , khi thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật không bắt buộc phải lấy ý kiến các cơ quan liên quan mà việc này do cơ quan cấp giấy phép xây dựng thực hiện khi cấp giấy phép xây dựng. Tuy nhiên, nếu thấy cần thiết thì người quyết định đầu tư vẫn có thể gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan đến công trình xây dựng khi thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP, HĐXD (NTH-4)

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ
HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Trần Ngọc Thiện

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 166/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 12/CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.298
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238