Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1658/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2005/NĐ-CP

Số hiệu: 1658/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 16/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1658/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2005/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư  Tỉnh Quảng Ninh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 937 KHĐT/NLN ngày 11/7/2006 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh yêu cầu hướng dẫn thực hiện khoản 1 Điều 12 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 6 Điều 3 của Luật Xây dựng thì các công trình đê, kênh mương, cống, hồ chứa, đập dâng v.v… không thuộc công trình hạ tầng xã hội.

2. Căn cứ quy định tại điểm a khoản 1 mục V phần I của Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng, đối với những công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn ngân sách, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch xây dựng, đã có chủ trương đầu tư và rõ hiệu quả đầu tư, có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng thì không phải lập dự án mà chỉ cần lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình để trình người quyết định đầu tư phê duyệt.

Như vậy, đối với các công trình đê, kênh mương, cống, hồ chứa, đập dâng v.v…nếu đáp ứng các điều kiện nêu trên và được người quyết định đầu tư cho phép thì không phải lập dự án mà chỉ cần lập Báo cáo – kinh tế kỹ thuật theo quy định hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh nghiên cứu triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP,XÂY LắP 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn  Văn Liên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1658/BXD-XL của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 16/2005/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.670
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213