Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1657/BXD-KTXD 2017 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình hợp đồng xây dựng

Số hiệu: 1657/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 21/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1657/BXD-KTXD
V/v Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2017

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc Ninh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 600/SNN-QLXD ngày 15/5/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:

- Thông tư số 05/2009/TT-BXD là văn bản hướng dẫn điều chỉnh dự toán từ ngày 01/01/2009 theo mức lương tối thiểu vùng (nơi xây dựng công trình) quy định tại Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ đối với những khối lượng còn lại của công trình, gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn nhà nước đang thực hiện dở dang mà Người quyết định đầu tư chưa quyết định chuyển tiếp thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2007 của Chính phủ; không áp dụng Thông tư này đối với những dự án đầu tư xây dựng đã thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP. Theo đó, Thông tư này sẽ có hiệu lực cho đến khi các đối tượng áp dụng của Thông tư không còn.

- Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết phù hợp với luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Về nguồn thông tin về giá hoặc chỉ số giá để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng:

Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng, các bên tham tham gia hợp đồng có thể sử dụng giá hoặc chỉ số giá do cơ quan có thẩm quyền công bố như: cơ quan có thẩm quyền tại địa phương hoặc các chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng, Tổng cục Thống kê công bố,… nhưng sử dụng giá hoặc chỉ số giá nào để áp dụng cho hợp đồng thì các bên phải quy định cụ thể trong hợp đồng và phải phù hợp với nội dung, tính chất công việc trong hợp đồng, cụ thể:

- Đối với các hợp đồng xây dựng đã ký: khi xác định nguồn thông tin về giá hoặc chỉ số giá để điều chỉnh giá hợp đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh phải căn cứ vào hồ sơ hợp đồng xây dựng được ký kết giữa các bên; trường hợp trong hợp đồng chưa quy định cụ thể thì các bên phải thỏa thuận cụ thể để làm cơ sở cho việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

- Đối với các hợp đồng xây dựng chưa ký: về nguyên tắc có thể sử dụng các nguồn thông tin về giá hoặc chỉ số giá nêu trên để đàm phán hợp đồng cho phù hợp với tính chất công việc của gói thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu.

Như vậy, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, việc sử dụng chỉ số giá xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh công bố (ban hành) để điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng là phù hợp với quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh căn cứ ý kiến trên để thực hiện theo quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1657/BXD-KTXD ngày 21/07/2017 hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình và hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.205

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.224.102