Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1645/VPCP-QHQT về việc dự án xây dựng thủy điện Nậm-xăn tại Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1645/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 14/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1645/VPCP-QHQT
V/v dự án xây dựng thủy điện Nậm-xăn tại Lào

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trương Văn Đoan, Phó Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam-Lào.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam tại các văn bản số 366/CNT-KHĐT ngày 20 tháng 02 năm 2008, 266/CNT-KDĐN ngày 30 tháng 01 năm 2008; Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn tại các văn bản số 102/SGI-2008 ngày 01 tháng 02 năm 2008, 301/SGI-2007 và ngày 30 tháng 01 năm 2008 về việc tạo điều kiện cho các Tập đoàn được thực hiện các dự án xây dựng thủy điện Nậm-xăm 4 bậc có công suất quy hoạch khoảng 800 MW tại tỉnh Hủa-phăn (Lào), Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam-Lào có ý kiến như sau:

Giao Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trương Văn Đoan, Phó Chủ tịch Phân ban Hợp tác Việt Nam-Lào có công thư gửi phía Lào đề nghị Chính phủ Lào tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn thực hiện đầu tư dự án xây dựng thủy điện Nậm-xăm 4 bậc có công suất quy hoạch khoảng 800 MW tại tỉnh Hủa-phăn (Lào) theo đúng quy định và pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo với đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và cơ quan có liên quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Bộ Công Thương;
- Các Tập đoàn: Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Đầu tư Sài Gòn;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý; các Vụ: CN, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (3). 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1645/VPCP-QHQT về việc dự án xây dựng thủy điện Nậm-xăn tại Lào do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.857
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196