Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1613/VPCP-CN về việc chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Bộ Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1613/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 14/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1613/VPCP-CN
V/v chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Bộ Giao thông vận tải.

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 7463/BGTVT-VP ngày 19 tháng 11 năm 2007), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 17277/BTC-QLCS ngày 19 tháng 12 năm 2007), Xây dựng (công văn số 2652/BXD-QLN ngày 13 tháng 12 năm 2007, Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9282/BKH-KCHT&ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2007), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 4971/BTNMT-ĐKTĐĐ ngày 17 tháng 12 năm 2007) và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 216/UBND-KH&ĐT ngày 10 tháng 01 năm 2008) về chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Bộ Giao thông vận tải, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc bố trí trụ sở làm việc Bộ Giao thông vận tải tại trung tâm hành chính-chính trị quốc gia phù hợp quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội mở rộng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thống nhất địa điểm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc Bộ Giao thông vận tải sau khi quy hoạch trung tâm hành chính-chính trị quốc gia được phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, NN, Webiste CP;
- Lưu: VT, CN (5).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1613/VPCP-CN về việc chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Bộ Giao thông vận tải do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.072
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35