Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 161/BXD-KTXD về việc chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 161/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 19/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 161/BXD-KTXD
V/v: Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2009

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Công trình giao thông

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1163/QLDA.KHTH ngày 9/10/2009 của Ban quản lý dự án Công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An về chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001 ban hành Định mức chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng; Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 ban hành Định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì định mức xây dựng do Bộ Xây dựng công bố để tham khảo.

Trường hợp kéo dài thời gian giám sát không do lỗi của đơn vị tư vấn giám sát thì các bên căn cứ nội dung hợp đồng, điều kiện cụ thể của công trình, các quy định của nhà nước có liên quan để lập dự toán chi phí làm căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng.

Ban quản lý dự án Công trình giao thông căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

 

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 161/BXD-KTXD về việc chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.321
DMCA.com Protection Status

IP: 34.235.127.68