Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 161/BXD-KTXD năm 2015 xử lý vướng mắc trong công tác quyết toán hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 161/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 28/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 161 /BXD-KTXD
V/v Xử lý vướng mắc trong công tác quyết toán hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1152/SGTVT-BQLDA ngày 05/12/2014 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn xử lý vướng mắc trong công tác quyết toán hợp đồng thi công xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ; việc quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Theo nội dung văn bản số 1152/SGTVT-BQLDA, nhà thầu đã thi công công trình đúng với tiến độ thi công được phê duyệt, quá trình thực hiện hợp đồng nhà thầu đã tính toán và trình chủ đầu tư hồ sơ điều chỉnh giá đúng thỏa thuận trong hợp đồng; giá trị bù giá được tính toán cho các khối lượng thi công hoàn thành theo đúng tiến độ được phê duyệt. Tuy nhiên, do sự phối hợp giữa các bên trong việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ điều chỉnh giá cho nhà thầu chưa tốt, dẫn đến thời gian phê duyệt điều chỉnh giá cho nhà thầu bị kéo dài; các bên chưa tiến hành thanh lý hợp đồng do chủ đầu tư chưa hoàn thành nghĩa vụ điều chỉnh giá và thanh toán cho nhà thầu. Do vậy, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, việc phê duyệt điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng cho nhà thầu trong trường hợp này là chấp nhận được.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên Giang căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 161/BXD-KTXD năm 2015 xử lý vướng mắc trong công tác quyết toán hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.343
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.114.202