Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 159/BXD-KTXD năm 2015 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng khi Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 159/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 28/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159 /BXD-KTXD
V/v Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng khi Nhà nước thay đổi mức lương tối thiu.

Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phn VINACONEX 25

Bộ Xây dng nhn được văn bản s1461/2014/VC25-ĐT ngày 28/11/2014 ca Công ty cổ phần VINACONEX 25 đ ngh hưng dn điều chỉnh giá hp đng thi công xây dng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán và điều chnh giá hợp đồng xây dựng thc hin theo nội dung hợp đng đã ký và phù hp vi quy đnh ca pháp luật tương ng với từng thi k.

Theo nội dung văn bn s1461/2014/VC25-ĐT, hp đồng s1204/2013/HĐXD-VINACONEX25 được ký ngày 12/4/2013 gia Ban quản lý các d án đu tư xây dng Tng cc Hi quan và Công ty cổ phn VINACONEX 25 là hp đng theo đơn giá cố đnh, trong hp đồng các bên đã tha thun được điều chnh giá khi Nhà nước thay đi cnh ch về thuế, tin lương ảnh hưng trc tiếp đến giá hp đồng ... . Như vy, vic điều chỉnh giá hp đồng này khi Nhà nước thay đi mc lương ti thiu là phù hp. Tuy nhiên, khi điều chnh chi phí nhân công theo chế đ tin lương mi (Ngh định s103/2012/NĐ-CP và Ngh định s 182/2013/NĐ-CP) các bên phải đảm bo nguyên tắc giá nhân công được điều chỉnh phù hp vi mặt bng giá nhân công theo th trưng nơi xây dựng công trình.

Các bên căn cứ vào phương pháp điều chnh giá đã tha thuận trong hp đồng và các quy định ti Thông tư s 08/2010/TT-BXD ngày 29/7/2010 ca Bộ Xây dng hưng dẫn phương pháp điều chnh giá hợp đng trong hot động xây dựng đ điều chnh giá hợp đng cho phù hp. u ý: giá gốc (nhân công và máy thi công) đ làm s tính toán điều chỉnh giá hp đồng theo quy định ca Thông tư s 08/2010/TT-BXD là giá đưc xác định trong khoảng thi gian 28 ngày trưc ngày đóng thu.

Công ty cổ phần VINACONEX 25 căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhn:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD.
T06.

KT. B TRƯNG
TH TRƯNG

Bùi Phm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 159/BXD-KTXD năm 2015 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng khi Nhà nước thay đổi mức lương tối thiểu do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.789
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238