Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1576/BXD-GĐ năm 2016 về kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình cột tháp ăng ten trên cả nước do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1576/BXD-GĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 01/08/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1576/BXD-GĐ
V/v kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình cột tháp ăng ten trên cả nước

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2016

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng cột tháp ăng ten.

 

Bộ Xây dựng đã có các Văn bản số 2379/BXD-GĐ ngày 11/11/2013 và 2385/BXD-GĐ ngày 26/9/2014 đề nghị các địa phương, các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng cột tháp ăng ten thực hiện việc rà soát, kiểm tra, kiểm định đánh giá chất lượng, an toàn các cột tháp. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng quản lý buông lỏng, chưa coi trọng công tác cấp phép xây dựng, thiết kế, thi công và công tác bảo trì, bảo dưỡng trong quá trình sử dụng. Gần đây nhất ngày 3/7/2016, cột thu phát sóng đặt tại nóc toà nhà Thăng Long Ford, số 105 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội bị gãy đổ cũng đã gây thiệt hại về người.

Để đảm bảo an toàn cho các công trình cột tháp thu, phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình trên toàn quốc và hạn chế các sự cố có thể xảy ra trong mùa mưa bão sắp tới, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc sau:

1. Yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý, khai thác sử dụng công trình cột tháp thu, phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình tiếp tục tổ chức kiểm tra, rà soát về chất lượng và quy trình bảo trì; kiểm định chất lượng đối với các công trình chưa thực hiện việc kiểm định theo nội dung tại các Văn bản số 2379/BXD-GĐ ngày 11/11/2013 và 2385/BXD-GĐ ngày 26/9/2014 của Bộ Xây dựng; khắc phục ngay các tồn tại về chất lượng (nếu có) nhằm đảm bảo các yêu cầu về an toàn chịu lực, an toàn vận hành.

2. Giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát, kiểm tra việc thực hiện các công việc nêu trên và gửi báo cáo về Bộ Xây dựng trước ngày 31/8/2016 để theo dõi.

Bộ Xây dựng thông báo để Quý cơ quan, các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1576/BXD-GĐ năm 2016 về kiểm tra, rà soát chất lượng các công trình cột tháp ăng ten trên cả nước do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


308
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.51.17