Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 157/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá máy thi công do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 157/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 22/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 157/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá máy thi công.

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Liên danh Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long và Công ty Cầu 1 Thăng Long

Trả lời văn bản số 530/LD-C3C1 ngày 18/7/2008 của Liên danh Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long và Công ty Cầu 1 Thăng Long về điều chỉnh giá máy thi công theo Thông tư của Bộ Xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc xác định giá dự thầu theo phương pháp nào là quyền của nhà thầu trên cơ sở yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 và Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. Khi điều chỉnh chi phí máy thi công theo qui định tại Thông tư số 07/2006/TT-BXD và Thông tư số 03/2008/TT-BXD trên cơ sở Bảng giá ca máy và thiết bị xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD ngày 28/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng do thay đổi mức lương tối thiểu được xác định bằng chi phí máy thi công trong dự toán nhân với hệ số K=1,55x1,08.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, các qui định của Nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Liên danh Công ty cổ phần Cầu 3 Thăng Long và Công ty Cầu 1 Thăng Long căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ KINH XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 157/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá máy thi công do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.334

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23