Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 157/BXD-KTXD năm 2015 về thanh toán hợp đồng xây dựng Dự án QL279 đoạn nối QL3 với QL2 qua địa bàn hai tỉnh Bắc Kạn và Tuyên Quang do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 157/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 28/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 157 /BXD-KTXD
V/v: thanh toán hợp đồng xây dựng Dự án QL279 đoạn nối QL3 với QL2 qua địa bàn hai tỉnh Bắc Kạn và Tuyên Quang.

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án 6

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 4305/BQLDA6-KTKH ngày 25/11/2014 của Ban quản lý dự án 6 – Bộ Giao thông vận tải về thanh toán hợp đồng xây dựng Dự án QL279 đoạn nối QL3 với QL2 qua địa bàn hai tỉnh Bắc Kạn và Tuyên Quang. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì bên nhận thầu thi công xây dựng được thay đổi biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận nhằm đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả công trình trên cơ sở giá hợp đồng đã ký kết. Vì vậy đối với Dự án QL279 đoạn nối QL3 với QL2 qua địa bàn hai tỉnh Bắc Kạn và Tuyên Quang, trường hợp Hợp đồng ký kết giữa các bên là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, trong Hồ sơ mời thầu quy định biện pháp thi công do nhà thầu quyết định như nêu tại văn bản số 4305/BQLDA6-KTKH, được chủ đầu tư chấp thuận thì việc thanh toán hợp đồng theo giá trúng thầu, nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của Nhà nước có liên quan, không phải lập lại đơn giá theo biện pháp thi công thay đổi, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thanh toán.

Ban quản lý dự án 6 căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 157/BXD-KTXD năm 2015 về thanh toán hợp đồng xây dựng Dự án QL279 đoạn nối QL3 với QL2 qua địa bàn hai tỉnh Bắc Kạn và Tuyên Quang do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.640
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70