Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 155/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá máy thi công theo Thông tư của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 155/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 22/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 155/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh giá máy thi công theo Thông tư của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 479

Trả lời văn bản số 307/CV-KH479 ngày 16/7/2008 của Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 479 về điều chỉnh giá máy thi công theo Thông tư của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc xác định giá dự thầu theo phương pháp nào là quyền của nhà thầu trên cơ sở yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 và Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình. Khi điều chỉnh chi phí máy thi công theo qui định tại Thông tư số 07/2006/TT-BXD và Thông tư số 03/2008/TT-BXD trên cơ sở Bảng giá ca máy và thiết bị xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 1260/1998/QĐ-BXD ngày 28/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng do thay đổi mức lương tối thiểu được xác định bằng chi phí máy thi công trong dự toán nhân với hệ số K=1,55x1,08.

Việc điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên, các qui định của Nhà nước về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 479 căn cứ hướng dãn nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
PHỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ KINH TẾ XD
Phạm Văn Khánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 155/BXD-KTXD về việc điều chỉnh giá máy thi công theo Thông tư của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.531

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81