Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1547/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 20/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1547/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng EPC

Hà nội, ngày 20 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 169/CSVN-KHĐT ngày 29/7/2010 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng EPC. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các hợp đồng, gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định. Theo đó, tất cả các gói thầu đã ký hợp đồng xây dựng, gói thầu đang triển khai thực hiện (bao gồm cả những gói thầu đang triển khai lựa chọn nhà thầu từ khi phê duyệt kế hoạch đấu thầu, giá gói thầu,... cho đến khi có kết quả lựa chọn nhà thầu) theo hai hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định trước ngày có hiệu lực của Thông tư số 09/2008/TT-BXD đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. Vì vậy, áp dụng quy định tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD để điều chỉnh giá hợp đồng phần xây dựng và lắp đặt thiết bị trong hợp đồng tổng thầu EPC công trình Trụ sở làm việc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là phù hợp.

2. Có thể áp dụng phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng bằng hệ số giá vật liệu trên cơ sở chỉ số giá vật liệu để điều chỉnh đối với phần xây dựng và lắp đặt thiết bị trong hợp đồng tổng thầu EPC nêu tại văn bản số 169/CSVN-KHĐT.

3. Việc điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công: Thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết. Trường hợp trong hợp đồng các bên đã thỏa thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và Nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định.

Căn cứ ý kiến nêu trên, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam cùng Nhà thầu tổ chức thực hiện việc điều chỉnh giá hợp đồng và thanh toán, quyết toán hợp đồng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ KTXD(Th8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1547/BXD-KTXD ngày 20/08/2010 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng EPC do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.165

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!