Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 154/BXD-KHCN về việc áp dụng Mẫu thiết kế phục vụ Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 154/BXD-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 02/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 154/BXD-KHCN
V/v áp dụng Mẫu thiết kế phục vụ Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hải dương

Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 236/SXD-QHKT ngày 5/9/2008 về việc hướng dẫn áp dụng thiết kế mẫu phục vụ Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với những địa phương, điểm trường thuộc Danh mục được duyệt theo Chương trình Kiến cố hoá trường lớp học thì áp dụng theo các Tập mẫu thiết kế đã được Bộ Xây dựng ban hành áp dụng cho Chương trình Kiên cố hoá trường, lớp học, cụ thể dưới đây:

Tập Thiết kế mẫu nhà lớp học trường mẫu giáo, trường tiểu học và trường THCS sử dụng cho 4 vùng: Vùng núi phía Bắc, vùng đồng bằng Bắc bộ và duyên hải miền Trung, vùng Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 355/QĐ-BXD ngày 28/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Tập Thiết kế mẫu nhà lớp học, trường mẫu giáo, trường tiểu học và trường THCS sử dụng cho các xã thuộc vùng núi cao, vùng sâu vùng xa và vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 1389/QĐ-BXD ngày 01/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Tập Thiết kế mẫu nhà lớp học, trường trung học phổ thông sử dụng cho 4 vùng: Vùng núi phía Bắc, vùng đồng bằng Bắc bộ và duyên hải miền Trung, vùng Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 138/QĐ-BXD ngày 02/2/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;

Đối với các dự án khác không thuộc Chương trình Kiên cố hoá trường, lớp học thì cũng có thể áp dụng theo các Tập mẫu trên hoặc theo các tiêu chuẩn hiện hành về trường, lớp học.

Đề nghị Sở Xây dựng Hải dương nghiên cứu và hướng dẫn áp dụng cho Chương trình Kiên cố hoá trường, lớp học trên địa bàn tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VP, Vụ KHCN& MT

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ & MÔI TRƯỜNG
Nguyễn Trung Hoà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 154/BXD-KHCN về việc áp dụng Mẫu thiết kế phục vụ Đề án Kiên cố hoá trường, lớp học do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.143
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236