Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 152/VPCP-KTN năm 2015 báo cáo kết quả đánh giá các công nghệ xử lý chất thải rắn đang áp dụng tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 152/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 09/01/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 152/VPCP-KTN
V/v Báo cáo kết quả đánh giá các công nghệ xử lý CTR đang áp dụng tại VN

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 4303/BKHCN- CNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 về Báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp, đánh giá các công nghệ xử lý chất thải rắn đang áp dụng và đề xuất giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam, Phó Thủ tưng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết quả rà soát, tổng hợp, đánh giá các công nghệ xử lý chất thải rắn đang áp dụng tại Việt Nam tại công văn nêu trên. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ ch trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét việc hỗ trợ nghiên cứu các nội dung chưa hoàn thiện của các công nghệ xử lý cht thải rn.

2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt làm căn cứ kiểm soát việc nhập khẩu các lò đốt xử lý chất thải rắn bảo đảm yêu cầu và môi trường và phù hợp với điều kiện tại Việt Nam. Trước mắt, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan đề xuất biện pháp kiểm soát các lò đốt rác không đm bảo yêu cầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục nghiên cứu công nghệ xử lý chất thải rắn khu vực nông thôn, đồng thời đề xuất mô hình để xử lý cht thải rn phù hợp với đặc điểm từng vùng đáp ứng yêu cầu xử lý chất thải rắn của khu vực nông thôn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, TKBT, KGVX;
- Lưu: VT, KTN(3) Binh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 152/VPCP-KTN năm 2015 báo cáo kết quả đánh giá các công nghệ xử lý chất thải rắn đang áp dụng tại Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


588

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.240.197