Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1509/BXD-QLN năm 2019 thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1509/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Phạm Hồng Hà
Ngày ban hành: 28/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1509/BXD-QLN
V/v thực hiện Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 20/10/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, trong đó giao Bộ Xây dựng hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo định kỳ về tình hình thực hiện cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư.

Ngày 15/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về việc rà soát, đánh giá, kiểm định an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị. Trong đó, yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tổ chức rà soát, đánh giá, kiểm định an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm trên địa bàn và báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đ triển khai thực hiện các quy định nêu trên, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 21/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và Quyết định số 681/QĐ-BXD ngày 12/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng. Ngoài ra, Bộ đã có các văn bản đề nghị khẩn trương triển khai thực hiện chính sách cải tạo, xây dựng lại chung cư (văn bản số 169/BXD-QLN ngày 22/01/2018 và văn bản số 1405/BXD-QLN ngày 13/6/2018).

Qua kiểm tra, theo dõi cho thấy, một số địa phương đã tích cực, quan tâm chỉ đạo thực hiện nên đã đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, hiện nay Bộ Xây dựng vẫn nhận được nhiều ý kiến của doanh nghiệp, các hiệp hội, báo chí và đặc biệt là ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cử tri cả nước về việc thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ tại hầu hết các địa phương còn chậm, dẫn đến tình trạng nhiều hộ dân vẫn đang phải sinh sống trong các nhà chung cư hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng nhà chung cư cũ.

Đ đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của các hộ gia đình đang sinh sống trong các chung cư cũ hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ; đồng thời nhằm đẩy nhanh tiến độ trin khai thực hiện chính sách cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo Nghị định số 101/2015/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhà chung cư cũ khẩn trương chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Tổ chức di dời và bố trí tạm cư cho các hộ gia đình đang sinh sống tại các nhà chung cư cũ đã được xác định thuộc diện nguy hiểm (cấp D), đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng và tài sản của các hộ dân.

2. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn theo nội dung, yêu cầu tại văn bản số 169/BXD-QLN ngày 22/01/2018 và văn bản số 1405/BXD-QLN ngày 13/6/2018 của Bộ Xây dựng.

3. Báo cáo tình hình lập, phê duyệt, quy hoạch, kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn theo đúng quy định tại Điều 6, Điều 7 của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP của Chính phủ (gửi kèm Quyết định và Kế hoạch đã được phê duyệt nếu có).

4. Báo cáo cụ thể tình hình thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP trên địa bàn tnh đến hết Quý II/2019, bao gồm các nội dung:

- Tổng số nhà chung cư cũ trên địa bàn;

- Số lượng nhà chung cư cần phải phá dỡ, xây dựng lại (nhà chung cư nguy hiểm cấp D);

- Số lượng nhà chung cư còn sử dụng được, nhưng cần sửa chữa, gia cố, gia cường lại;

- Kết quả, số lượng nhà đã phá dỡ và xây dựng lại; số lượng nhà chung cư cũ đang trong quá trình lập dự án cải tạo, phá dỡ.

- Các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có).

5. Đối với 02 Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị tổng hp, báo cáo về các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũng như điều kiện đặc thù của các địa phương (như việc hạn chế tầng cao, dân số tại khu vực nội đô của các đô thị đặc biệt...) thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; đề xuất giải pháp, cơ chế tháo gỡ để Bộ Xây dựng nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn; đồng thời có báo cáo về kết quả thực hiện theo yêu cầu nêu trên về Bộ Xây dựng trước ngày 30/7/2019 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó
Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Xây dựng các tỉnh, Tp trực thuộc TW (để thực hiện);
- Lưu: VT, QLN (2b).

BỘ TRƯỞNG
Phạm Hồng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1509/BXD-QLN năm 2019 thực hiện Nghị định 101/2015/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


348

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.253.106