Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 15/BXD-HTKT về cấp vốn cho dự án thoát nước và vệ sinh thuộc Chương trình nước và vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 15/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Ngô Hồng Quang
Ngày ban hành: 03/09/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/BXD-HTKT
V/v: Cấp vốn cho các dự án thoát nước và vệ sinh thuộc Chương trình nước và vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam.

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Căn cứ công văn số 13116/BTC-TCĐN ngày 28/9/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế tài chính cho Chương trình nước và vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam (viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan), các tỉnh/thành phố đã có công văn gửi Bộ Tài chính về việc phê duyệt kế hoạch giải ngân năm 2008 – 2009 cho các dự án tại tỉnh (văn bản số 1750/UBND-XDCB ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Thái Bình, số 1817/UBND-KTTH ngày 22/10/2008 của UBND tỉnh Hưng Yên, số 2277/UBND-XDCB ngày 9/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Kạn, số 5775/UBND-ĐN ngày 7/10/2008 của UBND thành phố Hải Phòng).

Hiện nay, toàn bộ 7 dự án thoát nước và vệ sinh của Chương trình đang trong quá trình thực hiện hợp đồng. Các dự án đã nhận được tiền từ Bộ Tài chính và thanh toán cho nhà thầu theo tiến độ thi công công trình (xem phụ lục 1, đính kèm văn bản này).

Trong thời gian tới, nhà thầu sẽ tập trung thực hiện và hoàn thiện các hạng mục theo hợp đồng đã ký kết. Các nhà thầu cần được bố trí vốn để hoàn thành công trình nhằm đảm bảo tiến độ chung của Chương trình.

Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính xem xét, tiến hành chuyển tiền cho các dự án thoát nước và vệ sinh theo kế hoạch đã được thống nhất (Chi tiết tài khoản ngân hàng và số tiền cho từng dự án theo Phụ lục 2, đính kèm văn bản này)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Cao Lại Quang (để bc);
- Vụ KHTC;
- Chương trình;
- Lưu: VP, HTKT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Ngô Hồng Quang
Giám đốc Chương trình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 15/BXD-HTKT ngày 03/09/2009 về cấp vốn cho dự án thoát nước và vệ sinh thuộc Chương trình nước và vệ sinh tại các thị trấn ở Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.930

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104