Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 149/BXD-HĐXD về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 11 năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 149/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 09/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 149/BXD-HĐXD
V/v: Tổ chức Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 11 năm 2009

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi : Các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc tổ chức “Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ”; Ban chỉ đạo Tuần lễ quốc gia tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 11 năm 2009, thời gian tổ chức từ ngày 15 đến ngày 21/3/2009 với Chủ đề phát động “ Nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm và tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân và toàn xã hội trong công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ”. Tỉnh Lâm Đồng là địa phương được chọn để tổ chức Tuần lễ ATVSLĐ-PCCN lần thứ 11 mang tính chất quốc gia.

Nhằm phối hợp tốt các hoạt động trong Tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lồng ghép với tổ chức thực hiện Chương trình quốc gia về Bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2009; Ban Chỉ đạo của Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục triển khai Chỉ thị số 02/2008/CT-BXD ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động trong các đơn vị thuộc ngành Xây dựng; lập chương trình, kế hoạch hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN lần thứ 11 (do Ban chỉ đạo Trung ương phát động) bằng các nội dung và hình thức cụ thể như sau:

1. Phát động, tuyên truyền sâu rộng từ các cấp uỷ Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể đến người lao động và người sử dụng lao động nhằm nâng cao nhận thức về an toàn, sức khoẻ người lao động trên cơ sở thúc đẩy các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khoẻ, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị và nơi làm việc;

2. Tổng kết kế hoạch Bảo hộ lao động năm 2008, lập kế hoạch Bảo hộ lao động năm 2009, đề ra các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác ATVSLĐ-PCCN trong sản xuất và xây dựng. Huấn luyện định kỳ, thường xuyên về ATLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động;

3. Rà soát hệ thống tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của hệ thống quản lý về ATVSLĐ-PCCN từ đơn vị đến các tổ sản xuất. Có quy chế đãi ngộ về vật chất thoả đáng hơn, đồng thời có quy chế xử phạt nghiêm minh đối với người làm công tác ATVSLĐ-PCCN chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. Tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN trong các phân xưởng, tổ đội sản xuất và biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích tốt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

4. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra và kiểm tra chéo thường xuyên, liên tục công tác ATVSLĐ-PCCN tại các nơi làm việc của người lao động trong đơn vị, có biên bản xử lý kịp thời những vi phạm về ATVSLĐ-PCCN; đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới an toàn viên nhằm phát hiện kịp thời những nguy cơ mất an toàn và xây dựng biện pháp ngăn chặn, loại trừ những nguy cơ đó.

5. Kiểm tra, đôn đốc việc báo cáo nhanh, kịp thời và đầy đủ các vụ TNLĐ với cơ quan quản lý cấp trên theo quy định của Pháp luật lao động hiện hành.

6. Các đơn vị thuộc Bộ tổ chức mít tinh, quảng cáo, băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền, hưởng ứng Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ-PCCN; tổ chức thi tìm hiểu về ATVSLĐ-PCCN, thi an toàn viên giỏi.

7. Tổ chức thăm hỏi, động viên CBCNV hoặc gia đình có người bị tai nạn lao động.

8. Các cơ quan thông tin đại chúng thuộc Bộ như Báo Xây dựng, Tạp chí Xây dựng, Tạp chí Kiến trúc, Tạp chí Quy hoạch viết bài, đưa tin phản ánh kịp thời các hoạt động về ATVSLĐ của các đơn vị thuộc Bộ trước và trong thời gian tổ chức Tuần lễ quốc gia.

Các đơn vị thuộc Bộ có lực lượng lớn lao động đóng trên địa bàn tỉnh Lâm đồng, đang thi công các công trình tại tỉnh Lâm đồng liên hệ với Ban chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN tỉnh Lâm đồng (qua Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Lâm đồng) để nhận chủ trương, kế hoạch và phối hợp tuyên truyền, mít tinh về các hoạt động của Tuần lễ này.

Trong Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ, Vụ Quản lý Hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng kết hợp với Ban Chính sách kinh tế xã hội – Công đoàn xây dựng Việt Nam tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác ATVSLĐ-PCCN tại một số công trình trọng điểm.

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị nghiên cứu tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện (Phụ lục kèm theo) về Bộ Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam trước 01/05/2009.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Báo, Tạp chí, Tập san thuộc Bộ XD
- Bộ Lao động TBXH (Để phối hợp chỉ đạo)
- CĐXDVN (để phối hợp chỉ đạo)
- Lưu: VP, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

PHỤ LỤC

TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ QUỐC GIA ATVSLĐ-PCCN LẦN THỨ 11 NĂM 2009

(Kèm theo công văn số 149/BXD-HĐXD ngày 09/02/2009)

TT

Các hoạt động

đơn vị

Số lượng

Ghi chú

1

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện TLQG

đơn vị

 

 

2

Xây dựng Chương trình hành động ATVSLĐ-PCCN của đơn vị.

-

 

 

3

Có công văn chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức TLQG.

VB

 

 

4

Tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện hưởng ứng TLQG

lóp

 

 

5

Số lượng người được huấn luyện

Người

 

 

6

Tổ chức toạ đàm, phỏng vấn trên truyền hình

Cuộc

 

 

7

Các phóng sự, đưa tin trên truyền hình

Tin

 

 

8

Các bài viết trên báo, tạp chí.

Bài

 

 

9

Băng rôn, khẩu hiệu, áp phích.

Chiếc

 

 

10

Tờ rơi đã phát hành

Tờ

 

 

11

ấn phẩm thông tin khác (sách, báo, bản tin…)

Quyển

 

 

12

Tổ chức thi tìm hiêu về ATVSLĐ-PCCN

Cuộc/người

 

 

Số lượng người tham gia

13

Tổ chức thi an toàn, vệ sinh viên giỏi.

Cuộc/người

 

 

Số người thi .

14

Tổ chức trưng bày triển lãm các hoạt động về ATVSLĐ

Cuộc

 

 

15

Tổ chức thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ

Cuộc

 

DN

 

DN

 

 

Số lượng doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra

Tổng số sai phạm được phát hiện/xử lý.

16

Tổ chức thanh tra, kiểm tra từng ngành về ATVSLĐ

Cuộc

 

DN

 

DN

 

 

Số lượng doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra

Tổng số sai phạm được phát hiện/xử lý

17

Tổ chức thanh tra, kiểm tra về PCCN

Cuộc

 

DN

 

DN

 

 

Số lượng doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra

 

 

Tổng số sai phạm được phát hiện/xử lý

 

 

18

Tự kiểm tra ở các doanh nghiệp

Cuộc

 

 

19

Đo kiểm tra môi trường lao động

Cuộc

 

DN

 

 

Số lượng doanh nghiệp tiến hành đo

20

Tổ chức khám sức khoẻ cho NLĐ

Cuộc

 

Người

 

 

Tổng số người được khám

21

Tổ chức mít tinh hưởng ứng ở doanh nghiệp

Cuộc

 

 

22

Thăm gia đình nạn nhân, người bị nạn

Cuộc

 

 

23

Khen thưởng:

a/ Tập thể:

- Cờ.

- Bằng khen

b/ Cá nhân:

- Bằng khen

 

 

Chiếc

Chiếc

 

Chiếc

 

 

24

Thao diễn kỹ thuật an toàn và phòng cháy.

Cuộc

 

Người

 

 

Số người tham gia

25

Tổ chức hội thảo

 

 

 

Số người tham gia

26

Số vụ TNLĐ xảy ra trong Quí I/2009:

Trong đó:

- Số người chết

 -Số người bị thương nặng

Vụ

 


Người

Người

 

Vụ

Người

Người

 

 

So sánh với Quí I/2008

- Số vụ TNLĐ

- Số người chết

- Số bị thương nặng

27

Sơ kết, rút kinh nghiệm công tác tổ chức TLQG

Cuộc

 

 

28

Các hoạt động khác

-

-

-

 

 

 

29

Chi phí cho tổ chức Tuần lễ quốc gia

Triệu đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 149/BXD-HĐXD về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 11 năm 2009 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.068

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144