Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1464/BXD-KTXD điều chỉnh đơn giá cho khối lượng phát sinh của hợp đồng thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1464/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 30/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1464/BXD-KTXD
V/v: điều chỉnh đơn giá cho khối lượng phát sinh của hợp đồng thi công xây dựng.

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 6397/BGTVT-CQLXD ngày 6/8/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc điều chỉnh đơn giá cho khối lượng phát sinh của hợp đồng thi công xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Trường hợp hợp đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, trong hợp đồng các bên thống nhất điều kiện để lập đơn giá mới khi khối lượng của hạng mục đó theo tính toán thay đổi trên 25% so với khối lượng trong bảng tiên lượng thì các bên xem xét điều chỉnh đơn giá cho toàn bộ khối lượng phát sinh so với hợp đồng gốc theo nguyên tắc quy định trong hợp đồng đã ký kết và quy định của nhà nước có liên quan.

- Trường hợp hợp đồng thực hiện theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 7/5/2010 của Chính phủ về Hợp đồng trong hoạt động xây dựng và Thông tư số 09/2011/TT-BXD ngày 28/6/2011 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình, trong hợp đồng các bên thống nhất điều kiện để lập đơn giá mới khi khối lượng của hạng mục đó theo tính toán thay đổi trên 25% so với khối lượng trong bảng tiên lượng thì đối với khối lượng công việc thực hiện trên 25% các bên có thể thoả thuận đơn giá mới cho khối lượng tăng thêm này theo nguyên tắc quy định trong hợp đồng đã ký kết và quy định của nhà nước có liên quan.

- Trường hợp các bên không thống nhất phương pháp điều chỉnh theo hợp đồng thì tách riêng khối lượng phát sinh thành gói thầu mới và thực hiện việc quản lý đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành về đầu tư xây dựng công trình và lực chọn nhà thầu.

Bộ Giao thông vận tải căn cứ ý kiến nêu trên của Bộ Xây dựng để tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1464/BXD-KTXD điều chỉnh đơn giá cho khối lượng phát sinh của hợp đồng thi công xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.826
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.191.31