Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1464/BXD-HĐXD 2017 chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Số hiệu: 1464/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Lê Quang Hùng
Ngày ban hành: 27/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1464/BXD-HĐXD
V/v chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR)

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 3253/BSR-KTKH ngày 06/6/2017 của Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, thông tin năng lực hoạt động xây dựng là cơ sở để lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trong đó có lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2017 đã hủy bỏ quy định tại Khoản 3 Điều 69 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

Theo quy định tại Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 5/4/2017 của Chính phủ, tổ chức tham gia các lĩnh vực hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) nghiên cứu căn cứ quy định nêu trên và thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐXD(ĐVD).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quang Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1464/BXD-HĐXD ngày 27/06/2017 chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.497

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.111.47