Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1446/BXD-KTXD điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt cho dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1446/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 28/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1446/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh dự án ĐTXD các khu tái định cư phục vụ GPMB cho DA phát triển GTĐT thành phố Hải Phòng.

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 6154/VPCP-KTN ngày 14/8/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định hiện hành, dự án đầu tư xây dựng công trình có sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên không được điều chỉnh tổng mức đầu tư do biến động của giá cả nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng và chế độ tiền lương.

Tuy nhiên, trong thời gian qua do giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng và chế độ, chính sách tiền lương có biến động lớn đã làm vượt chi phí dự phòng của dự án. Vì vậy, để đảm bảo tiến độ của dự án đã cam kết với ngân hàng thế giới và thư của ngân hàng thế giới gửi cho UBND thành phố Hải Phòng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đề nghị ủy ban nhân dân thành phố Hải phòng tiến hành rà soát các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư của dự án, có thể xem xét cắt giảm những chi phí hoặc các công việc không cần thiết (nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu, quy mô của dự án) hoặc nghiên cứu thay thế chủng loại vật tư (nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án) nhằm giảm chi phí đầu tư;

2. Sau khi đã áp dụng các giải pháp nhằm giảm chi phí đầu tư xây dựng mà vẫn vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt, đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định cho phép điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án do có biến động bất thường của giá nguyên, nhiên, vật liệu, thay đổi chế độ, chính sách tiền lương… làm ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu tư xây dựng công trình theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí và bảo đảm hiệu quả dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về điều chỉnh dự án đầu tư (tổng mức đầu tư) các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng cho dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng. Đề Nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD (Nh5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1446/BXD-KTXD điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt cho dự án phát triển giao thông đô thị thành phố Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.918
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33