Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1405/UB-ĐT về xử lý các căn hộ sau khi giải toả có diện tích khuôn viên còn lại nhỏ hơn quy chuẩn xây dựng tại thành phố (dưới 40m2) do Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 1405/UB-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 28/04/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1405/UB-ĐT
V/v xử lý các căn hộ sau khi giải toả có diện tích khuôn viên còn lại nhỏ hơn qui chuẩn xây dựng tại thành phố (dưới 40m2)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2000

 

Kính gửi:

- Sở Địa chính - Nhà đất thành phố
- Sở Tài chánh - Vật giá thành phố
- Cục Thuế thành phố
- Uỷ ban nhân dân các quận - huyện
- Ban Chỉ đạo chương trình kênh rạch thành phố

Căn cứ tình hình thực tế sau khi thực hiện việc đền bù giải toà nhà các hộ dân tại các dự án trọng điểm và chương trình giải toả lấn chiếm kênh rạch của thành phố;

Uỷ ban nhân dân thành phố chỉ đạo xử lý đối với các căn hộ sau khi giải toả có diện tích khuôn viên còn lại (kể cả đất trống đang sử dụng) nhỏ hơn qui chuẩn xây dựng tại thành phố (dưới 40m2) như sau:

1. Trường hợp chủ hộ muốn tiếp tục sử dụng phần đất khuôn viên còn lại:

- Uỷ ban nhân dân các quận - huyện, Ban chỉ đạo giải toả đền bù xem xét áp dụng chính sách giải toả một phần để tính mức bồi hoàn phần giải toả theo qui định.

- Các hộ được cấp phép cải tạo, sửa chữa, xây dựng nhà ở dạng bán kiên cố, trệt trên diện tích còn lại. Uỷ ban nhân dận quận - huyện chịu trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm và buộc tháo dỡ đối với các hộ tự ý xây dựng kiên cố hoặc nâng thêm tầng (trái qui chuẩn xây dựng đã qui định).

Đối với các căn hộ do Nhà nước quản lý, chấp thuận cho các hộ này được mua phần diện tích nhà, đất còn lại sau khi giải toả theo tinh thần Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ.

Khuyến khích các hộ còn diện tích quá nhỏ này chuyển quyền sử dụng phần đất còn lại cho các hộ tiếp giáp hoặc thoả thuận với Uỷ ban nhân dân quận - huyện để thực hiện giúp việc chuyển quyền sử dụng đất còn lại cho các hộ tiếp giáp lân cận.

Trường hợp chủ hộ giao Nhà nước phần đất còn lại:

áp dụng chính sách giải toả trắng để tính kinh phí bồi hoàn giải toả, tái định cư.

Cho phép Uỷ bân nhân dân quận - huyện giải quyết cho chuyển quyền sử dụng phần đất này cho các hộ tiếp giáp lân cận có nhu cầu muốn mở rộng diện tích sử dụng. Tiền chuyển quyền sử dụng đất này hạch toán vào chi phí đền bù giải toả.

Giao Sở Tài chính -Vật giá thành phố xác định giá trị mới của phần đất, trình Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt, làm cơ sở tính thuế, khi thực hiện chuyển quyền sử dụng đất cho những hộ lân cận đã nêu.

Trường hợp có nhu cầu cần thiết, giao doanh nghiệp công ích quận quản lý và sử dụng đầu tư xây dựng các hạng mục phục vụ đời sống khu dân cư (nhà vệ sinh công cộng, thông hành địa dịch, chỉnh trang hẻm, qui hoạch cây xanh...) theo Điều lệ Quản lý đầu tư xây dựng.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mặc cụ thể, Uỷ ban Nhân dân các quận - huyện phối hợp Sở Địa chính - Nhà đất thành phố nghiên cứu, đề xuất giải quyết trình Uỷ ban nhân dân thành phố quyết đinh.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1405/UB-ĐT ngày 28/04/2000 về xử lý các căn hộ sau khi giải toả có diện tích khuôn viên còn lại nhỏ hơn quy chuẩn xây dựng tại thành phố (dưới 40m2) do Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.555

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248