Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 135/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập dự toán và chi phí ăn giữa ca trong dự toán sửa chữa thường xuyên đường bộ

Số hiệu: 135/BXD-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Thái Lưu
Ngày ban hành: 13/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 135/BXD-KTTC
V/v: Hướng dẫn lập dự toán và chi phí ăn giữa ca trong dự toán SCTX đường bộ

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi : Sở giao thông vận tải Tỉnh Ninh Bình

Trả lời văn bản số 737/CV-SQLGT ngày 30/8/2006 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình về việc đề nghị hướng dẫn lập dự toán và chi phí ăn giữa ca trong dự toán sửa chữa thường xuyên đường bộ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Dự toán cho công tác quản lý việc duy tu sửa chữa thường xuyên được lập trong dự toán chi thường xuyên theo qui định hiện hành.

Việc lập dự toán công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên đường bộ được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình; và Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD, Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Đối với chi phí ăn giữa ca trong tổng hợp dự toán công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên đường bộ thực hiện theo các hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh Xã hội và Bộ Giao thông Vận tải.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh Bình căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện theo qui định./.

 


Nơi nhận :

- Như trên;
- Bộ Giao thông Vận tải;
- Cục đường bộ Việt Nam;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình;
- Lưu VP,VKT,Vụ KTTC(Th8).


TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG


 
 
Đỗ Thái Lưu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 135/BXD-KTTC của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập dự toán và chi phí ăn giữa ca trong dự toán sửa chữa thường xuyên đường bộ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.758

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112