Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1335/BXD-KTQH về việc hướng dẫn việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1335/BXD-KTQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 08/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1335/BXD-KTQH
V/v: hướng dẫn việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng

Hà Nội, ngày 8 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng đã nhận được Công văn số 1446/SQHKT-QHC&HT ngày 21/4/2008 và Công văn số 1939/SQHKT-QHC&HT ngày 30/5/2008 của Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc báo cáo xin ý kiến Bộ Xây dựng việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng và quy trình điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/2000 tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về điều chỉnh đồ án quy hoạch xây dựng 1/2000 có liên quan đến việc điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng năm 2008:

1.1. Đối với trường hợp chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/500 khi áp dụng chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia năm 2008 làm thay đổi chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của một hoặc một số ô phố cụ thể thay đổi như tăng hoặc giảm quy mô dân số cục bộ, tăng hoặc giảm hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng, mô hình ở...; hoán đổi chức năng sử dụng đất trên nguyên tắc vẫn đảm bảo chỉ tiêu về quy mô dân số không vượt quá 1,2 lần, không thay đổi quy mô sử dụng đất, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bán kính phục vụ các công trình hạ tầng xã hội theo đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 đã được phê duyệt thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chỉ đạo cơ quan quản lý kiến trúc quy hoạch phối hợp với chủ đầu tư tiến hành điều chỉnh cục bộ một số nội dung của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 để làm căn cứ cung cấp thông tin, lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/500.

1.2. Đối với trường hợp chủ đầu tư lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/500, khi tính toán chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc của một hoặc một số ô phố cụ thể theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia năm 2008 làm tổng quy mô dân số của đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 vượt quá 1,2 lần; thay đổi cơ cấu sử dụng đất, bố cục không gian kiến trúc, bố trí mạng lưới hạ tầng kỹ thuật theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000 đã được phê duyệt thì tiến hành điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 theo hướng dẫn tại Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng.

2. Về trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng:

2.1. Đối với nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, 1/500 (cả đồ án điều chỉnh) đã lập theo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam năm 1997, hiện đang trong giai đoạn thẩm định hoặc trình duyệt thì tiếp tục thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành. Nếu xét thấy cần thiết có thể xem xét điều chỉnh theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia năm 2008.

2.2. Đối với việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị: không phải tiến hành lập và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị ra Quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ kèm theo thuyết minh và bản vẽ thể hiện nội dung điều chỉnh theo đề nghị của cơ quan quản lý kiến trúc quy hoạch các cấp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Quy hoạch Kiến trúc TP Hồ Chí Minh nghiên cứu triển khai thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KTQH

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1335/BXD-KTQH về việc hướng dẫn việc áp dụng Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.427
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154