Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1334/TTg-KTN thực hiện Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải theo hình thức chỉ định thầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1334/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 04/09/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1334/TTg-KTN
V/v thực hiện Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải theo hình thức chỉ định thầu

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (công văn số 2754/TTr-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2012), ý kiến của các Bộ: Công Thương (công văn số 7244/BCT-CNNg ngày 10 tháng 8 năm 2012), Tài chính (công văn số 11191/BTC-ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2012), Kế hoạch và đầu tư (công văn số 6312/BKHĐT-QLĐT ngày 22 tháng 8 năm 2012), Khoa học và Công nghệ (công văn số 2311/BKHCN-ĐTG ngày 16 tháng 8 năm 2012), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (công văn số 2903/NHPT-TĐ ngày 17 tháng 8 năm 2012) về việc cho phép thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải theo hình thức chỉ định thầu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo đầu tư lập, phê duyệt kế hoạch đấu thầu cho toàn bộ dự án Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành.

2. Cho phép chỉ định thầu đối với các gói thầu (tư vấn, đào tạo huấn luyện nhân lực trong và ngoài nước; máy móc, dây chuyền thiết bị công nghệ; máy móc thiết bị công nghệ của hệ thống các phòng thí nghiệm) mà mắt buộc phải do phía Hyundai cung cấp, chuyển giao để sản xuất các sản phẩm thuộc Danh mục các sản phẩm cơ khí trọng điểm, Danh mục dự án đầu tư sản xuất sản phẩm cơ khí trọng điểm giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2009.

3. Đối với các gói thầu còn lại, Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Công ty CP ô tô Trường Hải, tỉnh Quảng Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1334/TTg-KTN thực hiện Nhà máy sản xuất và chế tạo động cơ Chu Lai - Trường Hải theo hình thức chỉ định thầu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.451
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25