Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1330/BXD-KHTC về việc điều chỉnh gói thầu Trạm biến áp do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1330/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên
Ngày ban hành: 08/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1330/BXD-KHTC
V/v điều chỉnh gói thầu Trạm biến áp

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi: Trường Trung cấp Kỹ thuật- Nghiệp vụ Hải Phòng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 43/CV/TCKT ngày 30/5/2008 của Trường Trung cấp Kỹ thuật- Nghiệp vụ Hải Phòng về việc điều chỉnh một số nội dung trong quyết định đấu thầu. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Trường tại văn bản số 43/CV/TCKT ngày 30/5/2008, dự toán gói thầu “Xây dựng trạm biến áp (gồm cả máy biến áp)” được lập trên cơ sở hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công do đơn vị tư vấn là Văn phòng tư vấn và chuyển giao công nghệ xây dựng- Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thực hiện tháng 5/2008 và đã được Chủ đầu tư duyệt theo Quyết định số 57 QĐ/TCKT ngày 09/5/2008 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật- Nghiệp vụ Hải Phòng, có giá trị nhỏ hơn 1 tỷ đồng. Căn cứ các quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng, việc lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu nói trên có thể áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Bộ Xây dựng uỷ quyền cho Trường Trung cấp Kỹ thuật- Nghiệp vụ Hải Phòng điều chỉnh lại giá gói thầu cho phù hợp với dự toán được duyệt, hình thức lựa chọn nhà thầu, thời gian tổ chức đấu thầu. Việc lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ đúng các quy định hiện hành, đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm theo quy định của Luật Xây dựng. Nguồn vốn để thực hiện gói thầu, Trường thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 837/BXD-KHTC ngày 05/6/2008.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TCTy XD Bạch Đằng;
- Lưu VP, KHTC. A(6).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Liên

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1330/BXD-KHTC về việc điều chỉnh gói thầu Trạm biến áp do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.029
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77