Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 133/BXD-KTXD về việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 133/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Khôi
Ngày ban hành: 13/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 133/BXD-KTXD
V/v: Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Viện Nghiên cứu đào tạo Kinh tế tài chính
- Công ty Cổ phần Kiến Viên
- Công ty TNHH Đào tạo – Tư vấn và Phát triển nguồn nhân lực HAFI

 

Trả lời văn bản số 86/CV-VKTTC ngày 23/7/2008 của Viện Nghiên cứu đào tạo Kinh tế tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ, văn bản số 13/CV ngày 04/6/2008 của Công ty Cổ phần Kiến Viên và văn bản số 21/2008/CV-HAFI Training ngày 04/7/2008 của Công ty TNHH Đào tạo – Tư vấn và Phát triển nguồn nhân lực HAFI đề nghị xác nhận cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo qui định tại Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD ngày 01/02/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng đủ điều kiện theo đúng quy định tại Quyết định số 01/2008/QĐ-BXD thì được đăng tải trên trang tin điện tử (Web site) của Bộ Xây dựng và được tiến hành việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng.  

Viện Nghiên cứu đào tạo Kinh tế tài chính – Bộ Khoa học và Công nghệ, Công ty Cổ phần Kiến Viên và Công ty TNHH Đào tạo – Tư vấn và Phát triển nguồn nhân lực HAFI căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện theo qui định.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu: VP, Vụ KTXD.
T10.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Văn Khôi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 133/BXD-KTXD về việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.377

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155