Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1322/BXD-VLXD về việc quy hoạch khai thác, Cao Lanh-felspat tại mỏ Hữu Khánh thuộc xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1322/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 07/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1322/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch khai thác, Cao Lanh-felspat tại mỏ Hữu Khánh thuộc xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.

Hà Nội, ngày 7 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi : Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1708/UBND-CN ngày 25/6/2008 của Uỷ ban nhân dân(UBND) tỉnh Phú Thọ về việc thăm dò, khai thác Cao Lanh-felspat tại mỏ Hữu Khánh thuộc xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ của Công ty Cổ phần ATA Phú Thọ. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Báo cáo kết quả thăm dò tỷ mỷ mỏ Cao lanh- felspat khu Hữu Khánh, Thạch Khoán, tỉnh Vĩnh Phú (nay là Hữu Khánh thuộc xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ), đã được Tổng cục địa chất thông qua tại Quyết định số 043/QĐ-TL ngày 04/3/1977 với trữ lượng tổng cộng cấp B+C1+C2= 827,71 nghìn tấn.

Báo cáo kết quả thăm dò tỷ mỷ mỏ Cao Lanh- fenlspat nêu trên cũng đã được Hội đồng xét duyệt trữ lượng khoáng sản phê chuẩn tại Quyết định số 44/QĐHĐ ngày 31/5/1977 với trữ lượng tổng cộng cấp B+C1+C2= 827,714 nghìn tấn.

Đến nay, UBND tỉnh Phú Thọ có đề nghị theo ý kiến của Bộ Công thương tại văn bản số 5098/BCT-CNNg ngày 17/6/2008, mỏ Cao Lanh- felspat tại xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ đã được Đoàn Địa chất 29 thăm dò năm 1974, trữ lượng xác định và được phê chuẩn là 827,714 nghìn tấn, qua thời gian khai thác, hiện tại trữ lượng còn lại khoảng 170 nghìn tấn tại các chùm thân khoáng sản 318, 324, 325.

Từ các điều kiện nêu trên, vì trữ lượng Cao Lanh-felspat khu Hữu Khánh còn lại nhỏ, không khai thác được theo quy mô công nghiệp, trong dự thảo quy hoạch Bộ Xây dựng không đưa các chùm thân khoáng sản 318, 324 và 325 vào trong quy hoạch khoáng sản làm vật liệu xây dựng chung của cả nước. UBND tỉnh Phú Thọ tổng hợp ý kiến các cơ quan liên quan và hướng dẫn Công ty Cổ phần ATA Phú Thọ thực hiện các thủ tục thăm dò, khai thác theo quy định của Luật Khoáng sản hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về quy hoạch thăm dò, khai thác Cao Lanh- felspat tại các chùm thân khoáng sản 318,324 và 325 của mỏ Hữu Khánh, xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCPhủ (để b/cáo);
- Cục ĐC và KSản (Bộ TNMT):
- Lưu VP, VLXD, 10;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1322/BXD-VLXD về việc quy hoạch khai thác, Cao Lanh-felspat tại mỏ Hữu Khánh thuộc xã Tân Phương, huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.701
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106