Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1320/TTg-KTN năm 2014 bổ sung vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và chủ trương thực hiện đầu tư dự án cầu Việt Trì - Ba Vì theo hình thức Hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1320/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 25/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1320/TTg-KTN
V/v bổ sung vào Quy hoạch phát triển GTVT đường bộ VN giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và chủ trương thực hiện đầu tư dự án cầu Việt Trì - Ba Vì theo hình thức Hợp đồng BOT.

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Văn bản số 7619/BGTVT-ĐTCT ngày 26 tháng 6 năm 2014), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (Văn bản số 4504/BKHĐT-KCHTĐT ngày 14 tháng 7 năm 2014), Tài chính (Văn bản số 9420/BTC-ĐT ngày 11 tháng 7 năm 2014) về việc bổ sung vào Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải đường bộ Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và chủ trương thực hiện đầu tư dự án cầu Việt Trì - Ba Vì nối quốc lộ 32 và quốc lộ 32C (Dự án) theo hình thức Hợp đồng BOT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc bổ sung Dự án vào Quy hoạch phát triển Giao thông vận tải đường bộ Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Giao Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Phú Thọ về nội dung cụ thể của Dự án để đảm bảo phù hợp quy hoạch và việc đầu tư đồng bộ, hiệu quả.

2. Đồng ý thực hiện Dự án theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT). Giao Bộ Giao thông vận tải là Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với Dự án./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- UBND TP Hà Nội;
- UBND tỉnh Phú Thọ;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, V.III, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1320/TTg-KTN năm 2014 bổ sung vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và chủ trương thực hiện đầu tư dự án cầu Việt Trì - Ba Vì theo hình thức Hợp đồng BOT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.374

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89