Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1312/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 15/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 1312/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2015.

 

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng công trình Nam Định

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 28/2015-CNĐN ngày 15/5/2015 của Công ty cổ phần xây dựng công trình Nam Định đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo quy định của Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006, Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, việc điều chỉnh hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng và các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng.

1. Điều chỉnh giá hợp đồng theo quy định của Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng.

Theo quy định của Thông tư số 07/2006/TT-BXD: Các công trình, hạng mục công trình đang thi công dở dang thì khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/10/2006 được áp dụng điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo quy định của Thông tư. Trường hợp khối lượng xây dựng thực hiện từ 01/10/2006 nhưng trong hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng có thể thương thảo bổ sung hợp đồng để bảo đảm quyền lợi cho người lao động theo quy định.

Như vậy, đối với hợp đồng nêu trong nội dung văn bản số 28/2015- CNĐN, nhà thầu căn cứ nội dung hợp đồng đã ký kết và thực tế triển khai hợp đồng thỏa thuận với chủ đầu tư điều chỉnh giá cho những khối lượng xây dựng thực hiện sau ngày 01/10/2006 theo hướng dẫn của Thông tư và các văn bản của UBND tỉnh Nam Định.

2. Điều chỉnh giá hợp đồng theo quy định của Thông tư số 09/2008/TT- BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng.

Theo quy định tại điểm 1.2 mục 1 Thông tư số 09/2008/TT-BXD, việc điều chỉnh giá vật liệu xây dựng được áp dụng đối với các gói thầu đã và đang triển khai thực hiện theo hình thức giá hợp đồng trọn gói, hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định. Việc điều chỉnh giá áp dụng đối với những khối lượng thực hiện từ năm 2007 trở đi chịu ảnh hưởng tăng (giảm) giá vật liệu xây dựng.

Hợp đồng xây dựng nêu trong văn bản 28/2015-CNĐN (là hợp đồng trọn gói, ký kết ngày 09/8/2006, sử dụng vốn ngân sách nhà nước) thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 09/2008/TT-BXD. Các bên căn cứ nội dung hợp đồng ký kết, thực tế thực hiện hợp đồng và các quy định, hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD, văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008, văn bản số 26/BXD-KTXD ngày 09/01/2009 của Bộ Xây dựng, các hướng dẫn có liên quan của UBND tỉnh Nam Định để tính toán, điều chỉnh giá cho những khối lượng công việc của hợp đồng thực hiện từ ngày 01/01/2007.

Công ty cổ phần xây dựng công trình Nam Định căn cứ ý kiến trên thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1312/BXD-KTXD ngày 15/06/2015 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.053

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209